Jdi na obsah Jdi na menu

P48-Richtrův pivovar Bubny před r.1745-1928

Přesnou dobu založení pivovaru na dvorci ve starých Bubnech neznáme. Tento statek byl v polovině 17. století rekonstruován a barokně přestavěn po zanedbaném stavu z třicetileté války, kdy byl zpustošen Švédy. Nevíme, zda byl pivovar na statku založen při této rekonstrukci, či byl součástí statku už před ní. Prvním doloženým datem, kdy už se pivo v Bubnech vařilo, je rok 1649. Tento letopočet je vyražený na staré varní pánvi, která byla nalezena koncem 19. století.

Majitelé statku s pivovarem se často střídali. Až v polovině 19. století pozemky se statkem získala známá pražská rodina Richterů. Ta pivovar pronajala sládku Otakaru Kejřovi. Součástí pivovaru byl také hostinec. Otakar Kejř na čas výrobu v zastaralém pivovaru zastavil a pivo do zdejšího hostince dodával z vlastního pivovaru na Karlově náměstí. V průběhu 2. poloviny 19. století získal Bubenský pivovar na věhlasu a stal se místem rozvíjejícího se kulturního života. Hostinec byl rozšířen a po čase byly pro hosty k dispozici dva lokály a výčep. Roku 1875 přibyl velký sál, kde se pořádaly taneční zábavy a sídlilo zde Dělnické divadlo Prahy VII. V létě se pravidelně otevírala pivovarská zahrada, kde byl k dispozici například kuželník. Po Otakaru Kejřovi si roku 1892 pronajal pivovar jeho synovec – Václav Kejř. Majiteli zůstávala rodina Richterů, ale atmosféru a duši zdejšímu pivovaru dávala již po dvě generace rodina Kejřů. Proto se pro pivovar vžil název „U Kejřů“.  Během let 1906-1909 probíhala v pivovaru velká rekonstrukce. Došlo k rozšíření varny na kapacitu 40 hl a byl zde zřízen parní pohon. K největšímu rozmachu pivovaru došlo ke konci c. a k. mocnářství. Roční výstav byl v té době 4 500 hl piva. Všechno pivo z Bubenského pivovaru se vždy vypilo v přilehlých lokálech. Díky dobrému pivu a pověsti přečkala výroba 1. světovou válku, ale vzhledem ke společenským změnám začala sláva pivovaru a zdejších zábav následně upadat. V roce 1926 byla výroba piva ukončena, když nejstarší syn Václava Kejře, František, uzavřel smlouvu s pivovarem Obora u Ostroměře, který začal do zdejších hospod bývalého pivovaru dodávat pivo. Roku 1928 převzal budovy stát a používal je jako skladiště, dílny a garáže. Definitivní tečku za dlouholetou existencí jedné z prvních a zároveň posledních původních staveb starých Buben učinila demolice v roce 1957, kdy pivovarské budovy i se zahradou ustoupily úpravě předmostí Hlávkova mostu.