Jdi na obsah Jdi na menu

P48-Panský pivovar Jinonice 1684-1896

JINONICKÝ PANSKÝ DVŮR S  PIVOVAREM Základ dnešního panského dvora lze datovat do samého počátku 1 7. století; teprve tehdy, za rytíře Albrechta Pfefferkorna z Ottopachu, došlo ke scelení rozdrobeného pozemkového majetku. Až v době smrti tohoto šlechtice v roce 1 620 je také prvně zmíněna v Jinonicích tvrz, ale patrně tehdy také naposledy sloužila jako trvalé panské sídlo. Po Bílé hoře zprvu vlastnil dvůr Pavel Michna z Vacínova, známý pobělohorský zbohatlík, pak od roku 1 683 Schwarzenberkové. Tato rodina, známá svým racionálním hospodařením, dvůr nově upravila a nechala zde vybudovat také pivovar (1 684) podle návrhu architekta Giacoma Antonia Maggiho. Pivovar nakonec zanikl v roce 1 896. Také později se zde uplatnili významní architekti své doby, v poslední čtvrtině 1 8. století to byl Matěj Hummel, pražský stavitel vídeňského původu, ještě o něco později tu byl patrně angažován knížecí architekt Alois Palliardi, který zřejmě navrhl i zaj ímavý okrasný pavilonek v zahradě, datovaný do roku 1 807. Také v  dalším desetiletí zde pracovali známí architekti a stavitelé, inženýr Václav Rulf a pražský stavitel Karel Pollak. Přestože se jednalo o přední umělce své doby, v Jinonicích navrhovali a prováděli jen užitkové stavby, bez vyšších uměleckých ambicí. Takže hlavní zaj ímavostí dvora, jak také dosvědčuje pamětní deska, je pobyt obrozeneckého faráře Antonína Jaroslava Puchmajera.